steel racking

storage racking, steel shelving

Steel racking Vinarack high quality with many shapes and sizes, different colors better serve the storage needs of industrial goods, office, supermarket, shopping mall, retail store...

 1. Ke chua hang nha kho

  Ke chua hang nha kho

  Ke chua hang nha kho/ Giá kệ chứa hàng nhà kho được đánh giá cao trong quy trình lưu trữ hàng hóa. Đồng thời, thúc đẩy quá trình nhập - xuất nhanh chóng và hiệu quả hơn.
 2. Kệ lưu trữ hàng

  Kệ lưu trữ hàng

  Kệ lưu trữ hàng được thiết kế chuyên nghiệp, kết cấu bền vững, cung cấp khả năng chứa hàng tải trọng nặng. Kệ lưu trữ hàng Vinarack chất lượng và uy tín.
 3. Kệ thép v để hàng

  Kệ thép v để hàng

  Kệ thép v để hàng lưu trữ hàng hóa linh động và đạt hiệu quả tối ưu. Giá kệ thép v do Vinarack thiết kế và sản xuất đảm bảo chất lượng và uy tín cao.
 4. Sàn kho công nghiệp

  Sàn kho công nghiệp

  Sàn kho công nghiệp được thiết kế, sản xuất và lắp đặt phù hợp với nhiều nhà kho khác nhau, mở rộng diện tích lưu trữ cũng như nâng cao hiệu suất lưu trữ.
gotop