carton flow rack,carton flow racking system

pallet flow racking, used carton flow rack

Carton flow rack hệ thống kệ trượt tự động trên những con lăn,có độ dốc tạo thành lực chuyển động của các thùng hàng hoặc khay hàng hóa di chuyển về một phía.

 1. Kệ trượt hàng tự động

  Kệ trượt hàng tự động

  Kệ trượt hàng tự động là loại kệ thiết kế phức tạp nhất nhằm để ứng dụng cho các kho hàng có tiêu chuẩn hóa cao, công tác quản lý khoa học. Hiện này, kệ trượt hàng đã ứng dụng rất thành công giải pháp tự động hóa trong công tác quản lý kho chứa hàng.
 2. Kệ Carton flow rack chứa linh kiện máy móc công nghiệp

  Kệ Carton flow rack chứa linh kiện máy móc công nghiệp

  Kệ Carton flow rack là loại kệ mà hàng hóa được chứa trong các thùng carton, chuyển động tịnh tiến về một phía, bằng các con lăn nhựa hoặc thép bên dưới. Thường được lắp cho các kho chứa linh kiện, phụ tùng, vật tư máy móc…
 3. Giá Kệ Vinarack để hàng trượt

  Giá Kệ Vinarack để hàng trượt

  Giá kệ Vinarack để hàng trượt được dùng để gia tăng hiệu quả lựa chọn hàng trên nguyên tắc "Nhập trước – Xuất trước"/ FIFO.
 4. Sử dụng kệ trượt linh động Vinarack

  Sử dụng kệ trượt linh động Vinarack

  Với cơ cấu thiết kế linh động, hệ thống kệ này rất phù hợp với các hoạt động lưu kho công nghiệp, lưu trữ hàng hóa kích thước nhỏ, linh kiện điện tử