carton flow rack,carton flow racking system

pallet flow racking, used carton flow rack

Carton flow rack hệ thống kệ trượt tự động trên những con lăn,có độ dốc tạo thành lực chuyển động của các thùng hàng hoặc khay hàng hóa di chuyển về một phía.

 1. Kệ Carton Flow Rack

  Kệ Carton Flow Rack

  Kệ carton flow rack thường áp dụng cho kho chứa linh kiện,nguyên phụ liệu.Các thùng hàng hóa tự động trượt về một phía theo dốc nghiên.Chuyển động bằng các con lăn nhựa.
 2. Carton Flow Rack Parts

  Carton Flow Rack Parts

  Carton flow rack parts are flow racking designed for high volume order picking with reduced operator activity. Provides easy and quick access to product stored behind each carton.
 3. Kệ Chứa Hàng Tự Động Carton Flow Rack

  Kệ Chứa Hàng Tự Động Carton Flow Rack

  Kệ chứa hàng tự động Carton Flow Rack là giá kệ trượt tự động lưu trữ thông minh,với thiết kế hàng hoá chuyển động trên băng chuyền giúp việc truy xuất hàng hoá nhanh hơn.
 4. Carton Flow Shelving

  Carton Flow Shelving

  Carton Flow Shelving,giá kệ carton với thiết kế hàng hóa được để trên băng chuyền chuyển động bằng các con lăn với thiết kế nghiệng về một phía.Carton Flow Shelving kiểm soát hàng tồn kho một cách dễ dàng.
gotop