carton flow rack project,flow rack system

dự án kệ trượt,dự án kệ kho trượt tự động

Carton flow rack project,kệ kho chứa hàng giúp lưu trữ,sắp xếp và bảo quản hàng hoá tốt hơn.Carton flow rack project,drive-in racking và giá kệ chứa hàng khác được Vinarack thiết kế,lắp đặt một cách chi tiết và cẩn thận nhất.

gotop